Mikropożyczka do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Post comments:0 Komentarzy

Omawiany temat jest poruszony w art. 15 zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustanawia on zasady…

Czytaj dalejMikropożyczka do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0

Kontratyp koronawirusa – jakie czyny nie są bezprawne w świetle Tarczy Antykryzysowej?

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Post comments:0 Komentarzy

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji obowiązującej od 18…

Czytaj dalejKontratyp koronawirusa – jakie czyny nie są bezprawne w świetle Tarczy Antykryzysowej?

Dozór elektroniczny oraz możliwość przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w czasie epidemii koronawirusa w oparciu o unormowania Tarczy antykryzysowej

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Post comments:0 Komentarzy

W związku z zagrożeniem COVID-19 ustawodawca, celem zwalczania społeczno-gospodarczych skutków pandemii zwrócił uwagę na instytucje penalne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w zakładach penitencjarnych, problemy z leczeniem osadzonych, którzy…

Czytaj dalejDozór elektroniczny oraz możliwość przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w czasie epidemii koronawirusa w oparciu o unormowania Tarczy antykryzysowej

Czy pacjenta możemy traktować jako konsumenta świadczeń zdrowotnych?
Czym są umowy zawierane przez pacjenta z lekarzem?

 • Post author:
 • Post category:Blog
 • Post comments:0 Komentarzy

Prawo uprzywilejowuje konsumenta pozostającego w stosunku z przedsiębiorcą. Jak jednak traktować pacjenta korzystającego z usług medycznych? Czy również możemy mieć do czynienia ze stosunkiem konsument – przedsiębiorca? Świadczenia zdrowotne mają…

Czytaj dalejCzy pacjenta możemy traktować jako konsumenta świadczeń zdrowotnych?
Czym są umowy zawierane przez pacjenta z lekarzem?