Kontratyp koronawirusa – jakie czyny nie są bezprawne w świetle Tarczy Antykryzysowej?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji obowiązującej od 18…

Czytaj dalej Kontratyp koronawirusa – jakie czyny nie są bezprawne w świetle Tarczy Antykryzysowej?