Kontratyp koronawirusa – jakie czyny nie są bezprawne w świetle Tarczy Antykryzysowej?

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Komentarzy

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji obowiązującej od 18…

Czytaj dalejKontratyp koronawirusa – jakie czyny nie są bezprawne w świetle Tarczy Antykryzysowej?

Dozór elektroniczny oraz możliwość przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w czasie epidemii koronawirusa w oparciu o unormowania Tarczy antykryzysowej

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Komentarzy

W związku z zagrożeniem COVID-19 ustawodawca, celem zwalczania społeczno-gospodarczych skutków pandemii zwrócił uwagę na instytucje penalne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w zakładach penitencjarnych, problemy z leczeniem osadzonych, którzy…

Czytaj dalejDozór elektroniczny oraz możliwość przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w czasie epidemii koronawirusa w oparciu o unormowania Tarczy antykryzysowej